Floortje Ecosystem
Esweg 19A
7688 RA Daarle

Gerecyclede kunststof producten uit de door u verzamelde afval kunststof

Het milieu is een veelbesproken onderwerp. Overal om ons heen worden we erop attent gemaakt dat we bewuster moeten omgaan met het milieu. Floortje Ecosystem wil hieraan ook een steentje bijdragen en levert eindproducten uit gerecycled kunststofafval.

Onze producten zijn duurzaam, zij zijn gemaakt uit ingezameld huishoudelijk kunststofafval en kunnen op het einde van hun levensloop opnieuw gerecycled worden. Over kringloop gesproken!

Daarnaast zijn onze producten ook economisch verantwoord. Zij vergen namelijk weinig tot geen onderhoud, zijn bestand tegen vocht en hebben een lange levensduur.

D u u r z a a m    O n d e r h o u d s a r m    I n n o v a t i e f